הכלל השלישי אומר: יסודיות, רצינות, עומק. תוכנית עסקית אחראית חייבת להשתמש בכלים אסטרטגיים, לחשוב לטווחים ארוכים, לקחת בחשבון את כל האפשרויות, גם את אלה שלא אוהבים לקחת בחשבון. בניית תוכנית עסקית כמוה כבניית יסודות לבית.

מה אנחנו מציעים

Full GONOGO

תוכנית עסקית מלאה

תוכנית עסקית מלאה ומקיפה, הכוללת בין השאר: תוכנית פיננסית מלאה ל – 4 שנים, תמצית מנהלים, ONE PAGE SUMMARY

Premium GONOGO

תוכנית עסקית מורחבת

בתוכנית המורחבת אנחנו נותנים לך "חבילה שלמה" בדרך ליישום תוכנית עסקית משלך. החבילה כולל תמיכה בהיקף רחב גם בהיבטים "על יד" התוכנית העסקית.

Implement GONOGO

תוכנית עסקית יישומית

במסגרת הכנתה של תוכנית עסקית יישומית אנחנו למעשה מתחילים לעבוד יחד עם היזם, מהווים חלק מהצוות המתגבש, מעורבים בכל הנעשה בחברה