למעלה משני עשורים מתמחה חברת GONOGO בהכנת תוכניות שעושות עסקים.
תוכנית עסקית הינה "מסמך – על" ניהולי אשר מטרתו להתוות דרך בפני מנהלים, יזמים ומשקיעים לפעילות עסקית קיימת או חדשה

נקודות GONOGO