תוכנית עסקית הינה "מסמך – על" ניהולי אשר מטרתו להתוות דרך בפני מנהלים, יזמים ומשקיעים לפעילות עסקית קיימת או חדשה

נקודות GONOGO