ישנן מספר גישות להערכת שווי חברה, חלקן אינטואטיביות יותר חלקן פחות, בסופו של דבר המחיר שיקבע הוא מחיר של קונה מרצון למוכר מרצון

הערכת שווי

הצורך בהכנת הערכת שווי:
הצורך בהכנת הערכת שווי, לאחר הכנת תוכנית עסקית או בכלל, נובע מסיבות רבות;
  • חלקן קשורות באופן חלוקת/הקצאת המניות בחברה
  • חלקן מהנטייה הגוברת למיזוגים, רכישות והשתלטויות של חברות
  • סיבות אחרות הן דרישות מס הכנסה
  • וחלקן מרצון של בעליי החברה לקבל אינדיקציה אמיתי ככל האפשר כמה בדיוק שווה הפעילות אותה הם מנהלים.
תקנות ה – IFRS הפכו את תחום הערכות השווי לפופולארי ביותר בשנים האחרונות והכניסו מושגים חדשים יחסית בעולם הפיננסי כמו PPA – חישוב עודף העלות ברכישה, נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים וכד'.


שיטות שונות – הכנת הערכת שווי חברות:

קיימות מספר שיטות לצורך הכנת הערכת שווי חברות, חלקן אינטואיטיביות ומתבססות על אומדנים פשוטים יחסית הנובעים בד"כ מהדוחות הכספיים תוך התייחסות לנתונים ענפיים וחלקן מורכבות יותר ומסתמכות על הכנת תחזית רב שנתית הכוללת דוח רווח והפסד ותזרים מזומנים.
הבחירה בשיטה הנכונה קשורה לאופי פעילות החברה, למטרות הערכה, לשלב בו החברה נמצאת בהתפתחות העסקית שלה ובגורמים אחרים נוספים.
שיטת הערכת השווי תשפיע על השווי המתקבל; במקרים רבים בחירה בשיטות שונות עשויה להביא לתוצאות שונות. בנוסף, מעריכים שונים העושים שימוש באותה שיטה עשויים להגיע לערכים שונים בעקבות שימוש שונה בהנחות יסוד לביצוע ההערכה אשר השפעתן על תוצאת ההערכה הינה דרמטית.
במקרים מסוימים נעשה שימוש במספר שיטות והשווי שנקבע הנו ממוצע משוקלל של כל השיטות. כמובן שעל מנת לשקף נכונה שווי הוגן, חשובה הבחירה בשיטה הנכונה.
חשוב לציין כי משימת הכנת הערכת השווי דורשת הבנה עמוקה בתחום הערכות השווי, ניסיון והכרות מעמיקה עם הענף בו פועלת החברה .

קיימות מספר שיטות מרכזיות לביצוע הערכת שווי, להלן העיקריות שבהן:

שיטת ה – DCF להכנת הערכת שווי

השיטה הנפוצה ביותר כיום לביצוע הערכות שווי, מיועדת לחברות אשר פועלות כ"עסק חי", מסתמכת על ניתוח עתידי של פעילות החברה.
שיטה זו יוצאת מתוך הנחה שהמטרה העיקרית של משקיע בעסק היא להפיק ממנו מקסימום תמורה כספית. תמורה כספית זו כוללת רווחים במזומן לאחר הפחתת השקעות במזומן שיש להשקיע בעסק במשך השנים כדי להבטיח את הרווחים העתידיים.

שיטת השווי הנכסי להכנת הערכת שווי

שיטת השווי הנכסי היא למעשה השיטה הפשוטה והאינטואיטיבית ביותר להכנת הערכת שווי חברה.

שיטה זו מתבססת על ניתוח סעיפי ההתחייבויות וסעיפי הנכסים במאזנה של החברה. ככל שלחברה יותר נכסים ומנגד פחות התחייבויות יהיה ערכה לפי שיטה זו גבוה יותר.
שיטת השווי הנכסי מתאימה בעיקר להערכת שווי חברות אשר סכנת "עסק חי" רובצת עליהן במקרה כזה שוויון יהיה באמת קרוב לשווי הנכסי שבמאזן. שווי זה מהווה למעשה "מחיר רצפה" עבור החברה
שיטת השווי הנכסי עשויה להתאים גם לחברות העוסקות בתחום הנדל"ן .

שיטת המכפיל להכנת הערכת שווי

שימוש בשיטת המכפיל מחייב השוואה לנתונים ענפיים של חברות העוסקות באותם התחומים בהם עוסקת החברה המוערכת.

לפי גישת המכפיל (Multiplier ) נקבע שוויה של חברה ע"י הכפלת הרווח החשבונאי החזוי שלה במכפיל רלוונטי. בהיותה גישה טנטטיבית ומהירה מתעלמת גישת המכפיל מפערים מהותיים העשויים להתקיים, בין הרווח החשבונאי החזוי לתקופה הקרובה לבין תוחלת תזרים המזומנים החזוי של הפירמה.

מה משמעות הערכת שווי במסגרת הכנת תוכנית עסקית?

ישנן תוכניות עסקיות שנכתבות בבית GONOGO אשר מסתיימות בהערכת שווי, מה משמעות הערכת שווי זו?
מטרת הערכת השווי במסגרת הכנת תוכנית עסקית הינה לספק אינדיקציה לגבי שווי הפעילות המתוארת בתוכנית העסקית בהנחה שהתחזיות במתוארות תתממשנה בעתיד.
השווי  כאמור משקף את ערך החברה תחת הנחות היסוד המפורטות בתוכנית העסקית. הוא משמש יזמים במו"מ מול משקיעים פוטנציאליים ומהווה למעשה יריית פתיחה במו"מ זה.
כאשר יזם מעוניין לגייס הון עבור המיזם שלו, השאלה הראשונה שתשאל היא לפי איזה שווי, הערכת השווי הנגזרת מהתוכנית העסקית קובעת שווי זה.

מה אנחנו מציעים

Full GONOGO

תוכנית עסקית מלאה

תוכנית עסקית מלאה ומקיפה, הכוללת בין השאר: תוכנית פיננסית מלאה ל – 4 שנים, תמצית מנהלים, ONE PAGE SUMMARY

Premium GONOGO

תוכנית עסקית מורחבת

בתוכנית המורחבת אנחנו נותנים לך "חבילה שלמה" בדרך ליישום תוכנית עסקית משלך. החבילה כולל תמיכה בהיקף רחב גם בהיבטים "על יד" התוכנית העסקית.

Implement GONOGO

תוכנית עסקית יישומית

במסגרת הכנתה של תוכנית עסקית יישומית אנחנו למעשה מתחילים לעבוד יחד עם היזם, מהווים חלק מהצוות המתגבש, מעורבים בכל הנעשה בחברה