תוכנית עסקית מהבית שלנו, תיתן לך יותר ולא פחות חשובת, תותאם למטרות אותן הגדרנו יחד בתחילת התהליך

התוכנית העסקית שלך – מה תקבל

תמצית מנהלים

ניתוח ענפי

 • ניתוח היקפי הפעילות בענף ושיעורי הצמיחה בו
 • בחינת בשלות ענפית רעיון העסקי
 • ניתוח רגישות למשתנים מאקרו כלכליים
 • התייחסות למשתנים עונתיים
 • ניתוח משתנים טכנולוגים
 • סקירת חקיקה אחרונה
 • ניתוח מנגנוני הפצה
 • ניתוח משתנים פיננסיים – רווחיות ענפית

ניתוח קהל המטרה

 • קביעת מאפיינים דמוגרפים
 • הגדרת סגנון חיים
 • בחינת הרגלי קניה
 • ניתוח רגישות קניה
 • הערכת גודל שוק היעד

ניתוח מתחרים

 • מיצוב המתחרים בענף
 • בחינת נתח שוק המתחרים
 • הכרת חסמי הכניסה
 • בחינת מתחרים עתידיים

גיבוש אסטרטגיית שיווק ואסטרטגיית מכירה

 • גיבוש מסר שיווקי כללי
 • גיבוש אמצעי מכירה
 • בחינת שותפויות אסטרטגיות
 • קביעת הנחות יסוד לגבי שיעורי המכירה

גיבוש מערך תפעולי

 • בניית המרכז התפעולי
 • תכנון ייצור/יבוא
 • ציוד וטכנולוגיה
 • אספקה והפצה
 • שרות לקוחות
 • מחקר ופיתוח
 • ניצול משאבים
 • בקרת איכות
 • בטיחות ומשתנים סביבתיים
 • עובדים ומבנה ארגוני
 • יועצים ומומחים
 • סגנון ניהולי ותרבות ארגונית

פרוט ההתפתחות עסקית

 • קביעת יעדים לטווח ארוך
 • גיבוש אסטרטגיית צמיחה
 • קביעת אבני דרך
 • הערכת סיכונים
 • אפשרויות מכירה – EXIT

ניתוח SWOT ו/או PEST (ניתוח פיננסי)

 • ביסוס הנחות היסוד לתוכנית העסקית
 • הכנת דוח רווח והפסד
 • הכנת דוח תזרים מזומנים
 • ניתוח Break even poit
 • קביעת שימושים עבור השקעות
 • הערכת שווי (אופציונאלי)

מה אנחנו מציעים

Full GONOGO

תוכנית עסקית מלאה

תוכנית עסקית מלאה ומקיפה, הכוללת בין השאר: תוכנית פיננסית מלאה ל – 4 שנים, תמצית מנהלים, ONE PAGE SUMMARY

Premium GONOGO

תוכנית עסקית מורחבת

בתוכנית המורחבת אנחנו נותנים לך "חבילה שלמה" בדרך ליישום תוכנית עסקית משלך. החבילה כולל תמיכה בהיקף רחב גם בהיבטים "על יד" התוכנית העסקית.

Implement GONOGO

תוכנית עסקית יישומית

במסגרת הכנתה של תוכנית עסקית יישומית אנחנו למעשה מתחילים לעבוד יחד עם היזם, מהווים חלק מהצוות המתגבש, מעורבים בכל הנעשה בחברה