הכלל השני אומר: מעשיות. תוכנית עסקית פונקציונאלית מהווה מדריך מפורט ועדכני למהלכיו העתידיים של העסק, מפרטת את אבני הדרך, מציגה את המשאבים הנחוצים ואת הדרך לגייסם. תכנית עסקית שאינה מובילה למעשה – אינה תכנית עסקית, אלא ערמה של ניירות. הכנת תוכנית עסקית חייבת לייצר action items לטווח הארוך ולטווח הקצר.

מה אנחנו מציעים

Full GONOGO

תוכנית עסקית מלאה

תוכנית עסקית מלאה ומקיפה, הכוללת בין השאר: תוכנית פיננסית מלאה ל – 4 שנים, תמצית מנהלים, ONE PAGE SUMMARY

Premium GONOGO

תוכנית עסקית מורחבת

בתוכנית המורחבת אנחנו נותנים לך "חבילה שלמה" בדרך ליישום תוכנית עסקית משלך. החבילה כולל תמיכה בהיקף רחב גם בהיבטים "על יד" התוכנית העסקית.

Implement GONOGO

תוכנית עסקית יישומית

במסגרת הכנתה של תוכנית עסקית יישומית אנחנו למעשה מתחילים לעבוד יחד עם היזם, מהווים חלק מהצוות המתגבש, מעורבים בכל הנעשה בחברה