חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

תכנית התייעלות – תכנית עסקית פנימית

האווירה העסקית הבלתי יציבה נותנת אותותיה ומשפיעה כמעט על כל ענפי המשק. אנו סבורים כי דווקא בתקופת אי וודאות המלווה באיום ממשי של לחץ תזרימי, חשוב לתכנן, להתמקד ולהתייעל.

בימים אלו יוצאת חברת GONOGO עם מוצר חדש שעשוי להביא לפריצת הדרך העסקית שלך. ההצעה מיועדת בעיקר לעסקים קיימים בעיקר בקטגוריית ה – SMB (עסקים קטנים ובינוניים) והיא כוללת תוכנית התייעלות + תקציב עבודה מפורט ברמה חודשית לשנה שלמה. תקציב העבודה אשר מגובה בתוכנית ההתייעלות (תוכנית עסקית פנימית) המפורטת ישמש כלי עבודה "חי" אשר יאפשר ללקוח להגיב במהירות להתפתחויות שונות בשווקים.

ניסיוננו רב השנים המשלב הבנה עמוקה בתחום הפיננסי, השיווקי-מכירתי ובתחום כוח האדם תוך ראייה אסטרטגית רחבה והבנה במהלכים הטקטיים, מאפשר לנו לעזור לך ל"להיכנס" לתקופה הלא קלה שלפנינו באיתנות מירבית, ניהולית ופיננסית.
מתוך מודעות והבנת צרכי הלקוח אנו מציעים את התוכנית בפריסת תשלומים נוחה ביותר- עד 10 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.
במסגרת הצעה זו, אנו מציעים הגשת מסמכי בקשה לאחת מקרנות המימון הפועלות בארץ.
תהליך ההתקשרות מול הלקוח במסגרת כתיבת התוכנית כולל 5 שלבים:
 • שלב א': פגישת היכרות עם הלקוח להגדרת צרכיו.
 • שלב ב': תחילת עבודה על התוכנית. התוכנית כוללת התייחסות לכל הנושאים עליהם הוחלט לתת דגש בשלב הראשון, בדרך כלל כולל שלב זה מס' פגישות עם עובדים בכירים בעסק, רו"ח החברה, בנקים. נושאים אחרים הנבחנים במסגרת שלב זה:
 1. ניתוח התוצאות הכספיות של החברה בשנות הפעילות האחרונות
 2. בחינת תחומי הפעילות העיקריים בחברה:
 • ניתוח תמהיל הכנסות
 • ניתוח תמהיל מוצרים
 • בחינת אחוזי רווחיות
 • בחינת אופן תמחור המוצרים
 • בדיקת אופן ניהול מלאים
 • בדיקת הטיפול בתחום הכספי
 • בחינת תקציב השיווק והמכירות
 • המלצות לגבי מודל תגמול לעובדים
 • קביעת מבנה כוח אדם האופטימלי
 • בחינת מדדים תפעוליים שונים הקשורים לפעילות החברה
 • ועוד…
 • שלב ג': ממצאי התוכנית מוגשים ללקוח, בצרוף המלצות ליישום, בכל התחומים בהם התוכנית "טיפלה". התוכנית כוללת תקציב עבודה "חי" (ממוחשב) המאפשר מעקב אחר מדדים, יעדים ומטרות.
 • שלב ד': קביעת לוחות זמנים מפורטים ליישום התוכנית.
 • שלב ה': מדידה והערכה של התוצאות (אחת לרבעון).

מה אנחנו מציעים

Full GONOGO

תוכנית עסקית מלאה

תוכנית עסקית מלאה ומקיפה, הכוללת בין השאר: תוכנית פיננסית מלאה ל – 4 שנים, תמצית מנהלים, ONE PAGE SUMMARY

Premium GONOGO

תוכנית עסקית מורחבת

בתוכנית המורחבת אנחנו נותנים לך "חבילה שלמה" בדרך ליישום תוכנית עסקית משלך. החבילה כולל תמיכה בהיקף רחב גם בהיבטים "על יד" התוכנית העסקית.

Implement GONOGO

תוכנית עסקית יישומית

במסגרת הכנתה של תוכנית עסקית יישומית אנחנו למעשה מתחילים לעבוד יחד עם היזם, מהווים חלק מהצוות המתגבש, מעורבים בכל הנעשה בחברה