איפה הכסף?

השלב הראשון במסגרת הכנת תוכנית עסקית פנימית המיועדת בעיקר לשיפור ביצועיה העסקיים של החברה, הנו ניתוח המצב הקיים. בניתוח המצב הקיים יש לבחון תוצאותיה העסקיות של החברה במהלך השנים האחרונות. ניתוח זה מתבצע באמצעות בחינת הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה, חומרים מהנהלת חשבונות הכוללים מאזן בוחן, כרטסת, דוח תמחיר עובדים, דוחות מע״מ וכד.

במקרים רבים, מתקבל מצג מפתיע למדי; הדוח הכספי של החברה מצביע על רווח משמעותי ואילו הבעלים של החברה מתלונן על לחץ תזרימי כזה אשר מצריך קשר כמעט יומיומי עם הבנק.

אז איך זה קורה או במילים אחרות, איפה הכסף?

בהנחה שהדוחות הכספיים אכן משקפים את המציאות העסקית-כלכלית של החברה… ועל מנת להשיב על שאלה זו יש לנתח בקפידה את תזרים המזומנים של החברה ולא רק את דוח רווח והפסד.

התזרים כולל התייחסות למס׳ מרכיבים אשר יספקו לנו תשובות ברורות לאן נעלם רווח של כמה מאות אלפי שקלים ומדוע איננו רואים אותו בחשבון הבנק.

הכותרת לכל אותם אלמנטים המשפיעים על התזרים היא ׳ההון החוזר׳. ההון החוזר מורכב בגדול משינוי ביתרת לקוחות, יתרת ספקים ומלאי.

אם יתרת הלקוחות עלתה משמעותית יותר מהעליה ביתרת הספקים, כלומר חייבים לנו יותר ממה שאנחנו חייבים לאחרים, אז הכסף ״יושב״ אצל הלקוחות שלנו במקום בחשבון הבנק וכדי ״להפגש״ איתו, יש להגביר את מאמצי הגבייה שלנו. במידה ויתרת הספקים ירדה משמעותית, זה אומר שהתחלנו לשלם לספקים שלנו טוב יותר. במקרה כזה יש לבדוק למה ואולי לבקש הנחה בגין שיפור תנאי התשלום לספקים שלנו. בהקשר הזה יש לומר כי בד"כ עם הגידול במחזורי ההכנסות גדל גם ההון החוזר ואם העסק בריא, אז כנראה שיתרת הלקוחות תגדל יותר מיתרת הספקים וזאת בהנחה שאנחנו מוכרים ברווח..

במקרים בהם העסק מחזיק מלאי, יתכן מצב שהמלאי שלנו מנופח, חלקו אולי אינו פעיל או מת ואז הכסף שלנו ״שוכב״ במחסנים. במקרה כזה יש לבחון האם כדאי להוציא חלק מהפריטים למכירה בהנחה וכך לייצר תזרים מזומנים מיידי או כמעט מיידי.

במקרים אחרים, הכסף נמצא בכלל בסעיף השקעות, אשר כידוע מקבל ביטוי חלקי בדוח רווח והפסד של החברה, דרך סעיף הפחת. לדוגמא רכשנו מחשב ב 5,000 ש״ח, הכסף ירד בבנק, אבל דוח רווח והפסד מראה הוצאה של 1/3 מהסכום בלבד.

חברות עתירות פעילות השקעה עשויות להציג רווח אבל תזרים שלילי. לא מדובר רק בחברות יצרניות, גם חברות טכנולוגיה אשר עוסקות בפיתוח ומסווגות חלק מההוצאות לסעיף השקעות.

לסכום, בפעם הבאה שרו״ח שלכם אומר לכם שהרווחתם בשנת המס האחרונה חצי מיליון שח, על מחזור של 10 מיליון ש״ח תבקשו להתעמק בתזרים המזומנים שלכם ולטפל בפער בין הרווח מפעילות שוטפת לבין תזרים המוזמנים הנקי. טיפול שכזה צריך להתרחש באופן שוטף. לצד ניהול תקציבי עבודה מסודרים ומעקב אחר ביצועי התוכנית העסקית שלכם, חשוב יהיה לבצע מעקב אחר השינויים בתזרים המזומנים שלכם.

 

בהצלחה 🙂