על תמצית מנהלים והכנת תוכנית עסקית

חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

על תמצית מנהלים והכנת תוכנית עסקית

Executive Summary תמצית מנהלים

 

מטרת תמצית המנהלים?

תמצית המנהלים היא למעשה תמצות התוכנית העסקית כולה לכדי 4 – 2 עמודים. התמצית מהווה לרוב את החלק החשוב ביותר בתוכנית העסקית.

מטרתה של תמצית המנהלים היא לסכם את הנקודות העיקריות של התוכנית העסקית עבור מי שאין לו זמן/ לא מעוניין לעבור על התוכנית כולה. אם קורא התוכנית לא הבין דרך התמצית את מהות התוכנית זה אומר שיש בעיה עם ה – pitchשלכם…

מהי חשיבותה של תמצית המנהלים ובמה מתבטאת ?

לתמצית המנהלים השפעה קריטית על הסיכויים לגיוס מימון לפרויקט ולא בכדי היא מוגדרת כפרק כה מכריע במסמך התכנית העסקית. על כן, יש לשקול בכובד ראש ולבחור בקפידה את הכתוב במסמך כך שיהיה מנוסח כהלכה, מבואר, ברור, תמציתי, ענייני, משכנע ומזמין קריאה.

תמצית המנהלים ממוקמת בתחילת התכנית העסקית,  לרוב נמצאת מיד לאחר תוכן העניינים.

כיצד בנויה תמצית המנהלים?

כאמור, תוכנה חייב להיות ברור ותמציתי. בדומה לתכנית העסקית המלאה, גם התמצית מחולקת ל – Soft Side – החלק המתאר את המיזם ומהותו ומוסבר באמצעות חמשת ה – W's, ולחלק הפיננסי המציג את תוצאותיו הפיננסיות של המיזם ומוסבר באמצעות The 'How Much' Question.

חמשת ה –  W'sחמשת ה – W's מספקים תשובות לשאלות חשובות באמצעותן יכול הקורא לערוך היכרות ראשונית עם המיזם, לחוש בפוטנציאל הטמון בו ולקבל מושג על פרופיל החברה. להלן התכנים אשר יופיעו תחת כל אחת מן השאלות:

What – על מה כל המהומה…?

o        המוצר / השירות המוצעים;

o        היתרונות שהמוצר / השירות יקנו לצרכן;

o        יעדי החברה ביחס לפעילות המתוארת;

o        עיקרי המודל העסקי.

Why – ההזדמנות העסקית העומדת בפנינו.

Who – מי הוא הגוף המציע?

o        הקבוצה היזמית / הקבוצה המציעה – פרק זה חשוב ביותר ותפקידו לאפשר למשקיע הפוטנציאלי היכרות קצרה עם היזמים. יש להדגיש מידע חיוני ורלוונטי כגון תיאור הניסיון התעסוקתי ותחומי התמחות שונים.

Where – היכן יפעל המיזם?

o        תיאור שווקי היעד העיקריים אליהם פונה המיזם.

When – מתי יפעל המיזם בכל אחד מהשווקים המתוארים?

o        ציון הזמן בו יחל המיזם לפעול בכל אחד מן השווקים הרלוונטיים ( נוח להציג זאת באמצעות לוח גאנט ).

 

Question 'The 'How Much – שאלה זו מכוונת להצגת התוצאות הפיננסיות והיא זו שהופכת את  ה – SOFT SIDE ל – HARD CORE – הכסף…

סיכום תחזיות רווחיות ותזרים המזומנים (The Bottom Lines  ) כמתואר –

o        תמצית דוח רווח הפסד לשנים המתוארות בתכנית – תיאור מחזורי ההכנסות בניכוי ההוצאות השונות הנובעות מפעילותו השוטפת של העסק אשר יובילו לרווח / הפסד בתום התקופה המתוארת בדוח. הדוח יכלול: הכנסות, רווח גולמי, רווח / הפסד תפעולי, רווח / הפסד נקי ורווח / הפסד נקי מצטבר.

o        תמצית דוח תזרים מזומנים לשנים המתוארות בתכנית – מבוססת על תזרים מפעילות שוטפת פחות תזרים מפעילות השקעה ובתוספת תזרים מפעילות מימון.

מדדים להערכת כדאיות ההשקעה בפרויקט כמתואר –

o        ההשקעה המקסימאלית הנדרשת – תזרים המזומנים מציג את גובה ההשקעה הנדרשת בכל שנה. חשיבותה של הצגה זו רבה שכן, משקיעים רבים בוחרים להשקיע את כספם בפעימות,  בד"כ לפי תנאים שנקבעים מראש. כמו כן, באמצעות הצגה זו ניתן לדעת מהו גובה ההשקעה המקסימאלי הנדרש לפרויקט ובאיזה שלב יידרש לפי הנחות התכנית העסקית;

o        תקופת ההחזר על ההשקעה – בתוך כמה זמן צפוי החזר על ההון המושקע בתוספת התשואה המוגדרת בתכנית.

o        ערך נוכחי נקי ( NPV – Net Present Value ) – היוון תזרים המזומנים הנקי לפי שיעור היוון הנקבע מראש. שיעור ההיוון משקף את רמת הסיכון של המיזם;

טעויות נפוצות –

  • רבים שוגים בכתיבת תמצית מנהלים ארוכה מדי, כתיבה העשויה ליצור תחושה לא נוחה אצל הקורא. יש לזכור כי מטרת תמצית המנהלים לסכם את התוכנית כולה ב 2-4 עמודים.
  • יש לזכור כי תמצית המנהלים כוללת "שורות תחתונות" מתוך התוכנית עצמה. אי לכך יש להימנע ממסקנות אשר נובעות מחלקים אשר עדיין לא הוצגו לקורא.

המלצות לשיפור איכות תמצית המנהלים –

  • רצוי לצרף גרף / ים המתארים ויזואלית את תוצאות התוכנית הפיננסית. רבים מקוראי התוכנית מעדיפי תוכן ויזואלי על פני מלל ארוך ומייגע.
  • רצוי לבחון היטב את מסמך תמצית המנהלים באמצעות קוראים חיצוניים. אלו ייחשפו הן לרעיון המיזם והן למסמך תמצית המנהלים בפעם הראשונה ויוכלו לספק פידבק ראשוני לטיב המסמך ולהצביע על נקודות חוזק ונקודות חולשה הנמצאות בו מנקודת מבט של קורא חיצוני.

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *