תוכנית עסקית עבור מסלול משרד הכלכלה

אחד השימושים השכיחים ביותר לשימוש בתוכנית עסקית הוא תוכנית הנכתבת למטרת קבלת סיוע ממשרד הכלכלה . משרד הכלכלה מציע מסלולי סיוע[1] רבים ומגוונים, להלן העיקריים שבהם:

 • עידוד השקעות הון ויזמות כלכלית – המסלולים מושתתים על חוק עידוד להשקעות הון. החוק נועד לעודד השקעות הון ויזמות כלכלית באזורי פיתוח;
 • מסלולי תעסוקה – מטרתם לסייע בקליטת עובדים חדשים במגוון מסלולים מנהליים;
 • מסלולים ירוקים – מענקים והטבות לפרויקטים המסייעים להפחתת פליטת גזי חממה, להתייעלות אנרגטית ולחיבור למערכת חלוקת גז טבעי;
 • מסלולים מיוחדים – סיוע לבנייה, הפקת סרטים, התקפות סייבר ותחרות בשווקים מקומיים -.

כמו כן, ישנם מסלולים נוספים של משרד התעשייה תחת מנהל אזורי תעשייה.

כתיבת תוכנית עסקית לאחד ממסלולים אלו, דורשת מספר בדיקות מקדימות:

 • בדיקת מטרת המסלול – האם היא תואמת את ההשקעות אותן החברה צפויה לבצע. למשל: במסלול מענקים הדגש הוא על השקעות הון בציוד. במידה והחברה מעוניינת להחליף חלק מהציוד בציוד קיים – ההשקעה אינה תואמת את המסלול.
 • עמידה בתנאי סף – למרבית המסלולים של משרד הכלכלה ישנה הוראת מנכ"ל או חוק עליו מושתת המסלול. באתר משרד הכלכלה ניתן לבדוק את תנאי הסף של כל מסלול. לפני שניגשים יש לבדוק האם החברה עומדת בתנאי הסף של המסלול.

למשל:

 • מסלול להגדלת הפריון (הוראת מנכ"ל 4.44) הוא מסלול המסייע לתעשייה בהעלאת פריון העבודה בענפים השונים. על מנת לעמוד בתנאי הסף על המפעל להיות ממוקם באזורי עדיפות לאומית. כמו כן, המסלול דורש יועץ מלווה/אנשי מקצוע מתוך החברה בעלי ניסיון רלוונטי אשר מפורט בנוהל של אותו מסלול.
 • מסלולי תעסוקה – מסלולי תעסוקה בד"כ מתמקדים באוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך או בעובדים אשר מגוריהם ממוקמים באזורי פיתוח.

בעת כתיבת התוכנית העסקית חשוב לשמור על כתיבה עניינית ולכלול את הפרטים הבאים:

 • המצב הקיים של העסק
  • מתי העסק התחיל את פעילותו העסקית;
  • תחומי הפעילות של העסק – במידה וישנם מספר תחומי פעילות רצוי לציין התפלגות הכנסות;
  • במידה וישנם מספר אתרי פעילות רצוי לציין זאת. כמו כן, יש לציין אילו השקעות יבוצעו בכל אתר;
  • לקוחות עיקריים של החברה;
  • הענף בו פועלת החברה – גודל הענף ומתחרים בולטים.
  • רקע על אנשי המפתח של החברה (בעלים, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, מנהל תפעול).
  • חברות קשורות – תיאור תמציתי המתאר את הפעילות של החברה ואת הקשר בין החברות.
 • פירוט של ההשקעות הצפויות (בהתאם למסלול אליו ניגשת החברה)
  • השקעות הוניות בציוד
   1. במידה ומדובר בחברה שעיקר פעילותה היא פעילות ייצורית יש לפרט את ההשקעות בציוד אותן היא מתעתדת לבצע – שלבי תהליך הייצור הנוכחי, כיצד ההשקעה משפיעה על תהליך הייצור הקיים (מבחינת כמות עובדים וכושר ייצור), כיצד זאת תתרום להכנסות של העסק.
   2. כאשר חברה מעוניינת להכניס קו ייצור בתחום פעילות חדש – יש להציג ניתוח כלכלי המפרט מדוע החברה בוחרת להיכנס לתחום זה. על הניתוח הכלכלי לכלול סקירת שוק קצרה ותמצית הכוללת סימוכין, הכנסות צפויות (כולל הנחות).
  • תחזית כלכלית הכוללת הנחות מפורטות
   1. הכנסות – התפלגות מוצרים/שירות ומחיר מכירה של כל מוצר/שירות.
   2. הוצאות-
    1. עובדים – פירוט עובדים לפי מחלקות ועלויות שכר צפויות;
    2. עלויות חרושת וקניות;
    3. הוצאות שיווק ומכירה;
    4. הוצאות מימון ופחת.

במידה ומדובר בפעילות חדשה, רצוי להשוות לנתונים של חברות קיימות.

 • השקעות לשיפור המצוינות התפעולית – השקעות עבור שיפור תהליכי ניהול, תכנון, מדידה ובקרה.
 • שדרוג והשבחה של ההון האנושי –על ידי השקעה בהדרכות עבור עובדי החברה על תפעול ציוד ומערכות מתקדמות.
 • תוכנית מימון המתייחסת להיקף השקעות שהוצגו- היקף ההון העצמי שיושקע על ידי החברה/הבעלים של החברה (כולל אסמכתאות)
 • התייחסות לרגולציה בתחום ופירוט הפעולות שהחברה מבצעת על מנת לעמוד בהתאם לרגולציה.
 • רצוי לציין אם לחברה ישנו תקן ISO או תקנים נוספים הרלוונטיים לתחום הפעילות של החברה.

לסכום, תוכנית עסקית הנכתבת למטרת קבלת מענק שונה בתוכנה ובמבנה שלה מתוכנית עסקית למטרת גיוס הון ממשקיעים פרטיים, תמורת מניות. וכפי שכבר כתבנו בעבר, תוכנית עסקית טובה נכתבת בכפוף למטרות אשר לשמן היא נכתבה.

בהצלחה 😊

[1] על בסיס: אתר משרד הרשות להשקעות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה: פירוט מסלולי סיוע