על הקשר בין תזרים המזומנים לאורך חיי מוצר

חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

על הקשר בין תזרים המזומנים לאורך חיי מוצר

על הקשר בין תזרים המזומנים לאורך חיי מוצר ( Product life cycle )

לאחרונה נכנסה לתוקפה התקנה החדשה של המפקח על הבנקים שלא לאשר יותר חריגות מעבר למסגרת האשראי המאושרת לכל לקוח.

חלק מבתי העסק אשר "פגשו" את המועד כאשר אינם מוכנים נקלעו לקשיים. מצב של אי יציבות תזרימית עלול לקרות לכל חברה בכל שלב לאורך המחזור העסקי שלה. גם חברות רווחיות ומצליחות, שכל "אשמתן" הייתה אי סדר ואי משמעת פנימית הנובעים מחוסר תכנון, עלולות להיקלע למצוקת נזילות. האיום הגדול ביותר של מרבית אנשי העסקים הוא המשפט "יהיה בסדר". היום כבר ברור יותר מאי פעם שלא "יהיה בסדר" אם לא נתכונן לזה בזמן ומראש תוך שלוב ראיה אסטרטגית לצד הראיה הפיננסית.

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה של הארגונים הפיננסיים, כגון בנקים, כי דו"ח תזרים מזומנים הינו הכלי החשוב והזמין ביותר המסייע לקבלת החלטות בארגון ועבור הארגון. תזרים מזומנים מפורט ומדויק מאפשר לרכוש את אמון הבנק ועוזר לא מעט כאשר הינו מצורף לבקשת אשראי של העסק או בתקופות לחץ. על מנת לתמוך מהלכים עסקיים שונים על מנהלי החברה לגבות עצמם ולרתום את הגורמים המממנים, אשר הבנק הוא בד"כ הראשון שבהם.

התרומה העיקרית של דוח תזרים המזומנים הינה מתן תמונת ראי כוללת הנובעת מדוח רווח והפסד ומהמאזן. התזרים במהותו אינו מסתפק רק בהצגת ההכנסות וההוצאות התקופתיות של העסק אלא גם בנתונים הקשורים לגבייה, חובות לספקים ועוד. קשיי נזילות, או תזרים מזומנים "רע" הם בד"כ סימנים מקדימים לחברה הנקלעת לקשיים.

הצגת דוחות רווח והפסד של חברות בצמיחה עלולה במקרים רבים להטעות את הקורא, פעילות צמיחה מאופיינת בד"כ בתהליך חיפוש אחר "כסף חדש" והגדלת המקורות הממנים. הקושי לייצר תזרים מזומנים חיובי לחברות בצמיחה נובע בעיקר מהגידול בהיקף האשראי ללקוחות ומהגדלת סל המוצרים. הצמיחה בפעילות בעקבות הרחבת קו מוצרים ו/או נקודות המכירה תגדיל בטווח הקצר את מחזורי ההכנסות, בעוד שהגידול בהוצאות המימון שיגדלו גם הן (כתוצאה מגידול במלאים ו/או בחייבים) יורגש רק בטווח הארוך.

תוצאות דוח רווח והפסד ו/או יתרות המאזן לא יספקו אינדיקציה טובה מספיק לקושי בנזילות, הפגיעה בתזרים עלולה לנבוע מכל שלשת חלקיו; תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות מימון, ותזרים מפעילת השקעה. דו"ח תזרים מזומנים שוטף משמש ככלי ניהול כספים עבור מנהל העסק  אך הוא גם עוזר לצפות תקופות שפל במחזור העסקי או ברמת ההוצאות ולהיערך לכך מראש מוקדם ככל האפשר בעזרת פתרונות שונים.

לפי תיאורית ה – Product Life Cycle  – כל מוצר עובר מחזור חיים בשוק. התיאוריה מפרטת רצף של שלבים. השלב הראשון הנו הכרות (Introduction), מאפייני השלב כוללים: הוצאות רבות, מחזורי הכנסות נמוכים, תחרות מועטה, השקעה ביצירת ביקושים חדשים, השקעה רבה בשיווק, פרסום וקד"ם. השלב השני הנו שלב הצמיחה – Growth stage – מאפייני השלב הנם ירידה בהוצאות בעקבות יתרון לגודל, עלייה במחזורי ההכנסות, רווחיות משתפרת, מודעות למוצר עולה, תחרות גוברת. השלב השלישי הוא שלב הבשלות – Mature stage – בו מתייצבות ההוצאות (לעתים אף יורדות), מחזורי ההכנסות בשיא, מתחרים נוספים נכנסים לשוק, מחירי המוצר יורדים מעט אך הרווחיות עדיין גבוהה. השלב האחרון הוא שלב השקיעה/ירידה – Decline stage – בו ההוצאות יורדות עוד יותר, מחזורי ההכנסות יורדים גם הם, המחירים צונחים והרווחיות נשחקת.

השאלה היא האם ניתן לזהות את השלבים השונים במחזור המוצר באמצעות חלקיו השונים של תזרים המזומנים. אכן, ניתן למצוא קשר ישיר בין מצב החברה במחזור העסקים שלה ו/או מחזור המוצר (Product Life Cycle) בשוק לבין דוח תזרים המזומנים.

Introduction (הכרות): תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – שלילי – כתוצאה מהכנסות מעטות והוצאות רבות; תזרים מזומנים מפעילות השקעה – גבוה – כתוצאה מהשקעות רבות הכוללות לרב השקעה בתשתיות תומכות מכירה ו/או ייצור; תזרים הפעילות מפעילות מימון – גבוה – כתוצאה מרמת התחייבויות גבוהה.

Growth (צמיחה): תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – חיובי – כתוצאה מהעלייה בהכנסות וירידה בהוצאות; תזרים המזומנים מפעילות השקעה – קטן – מיעוט בהשקעות חדשות; תזרים המזומנים מפעילות מימון – יורד – כתוצאה מירידה בסעיפי ההתחייבויות.

Maturity (בשלות): תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – חיובי גבוה. תזרים המזומנים מפעילות השקעה – קטן – עקב העדר השקעות חדשות. תזרים המזומנים מפעילות מימון – קטן – כתוצאה מירידה נוספת בסעיפי ההתחייבויות.

Decline (ירידה): תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – יורד – כתוצאה מהירידה ברווחיות. תזרים המזומנים מפעילות השקעות – עולה – כתוצאה מניסיון לשמר את רמת ההכנסות הקודמת ע"י השקעות חדשות.  תזרים המזומנים מפעילות מימון – עולה – כתוצאה מעלייה מחודשת בהתחייבויות.

 

כאמור, לא רק חברות הנקלעות לקשיים מחויבות לניהול תזרימי "חכם", אלא גם חברות אשר מצויות בתהליכי צמיחה מהירה, עלולות להיקלע לקשיי נזילות. תפקידו של דוח תזרים המזומנים לספק מידע על תקבולי המזומנים ותשלומי המזומנים של העסק ולאפשר להעריך את יכולתו של העסק לייצר תזרים מזומנים חיובי שוטף מהפעילות השוטפת, לפרוע התחייבויותיו ולממן השקעות חדשות.

גם בעיתות צמיחה או אולי בעיקר כאשר עולות ההכנסות ו"גדלות" התוכניות לעתיד, חשוב לתת את הדעת על ניהול תזרימי חכם.

רק באמצעות תזרים מזומנים יהיה נכון למדוד את תקופת ההחזר של השקעה חדשה, התרחבות עסקית ו/או החדרת מוצר חדש ולהעריך את התשואה על ההון המושקע. ללא חלק זה אשר נותן ביטוי כלכלי קשיח לדוחות החשבונאיים, יהיה זה משגה לקבוע GO או NOGO למעבר לאסטרטגיית צמיחה חדשה.

הנזקים הגדולים ביותר נגרמים כשאנחנו מרגישים מעל השאלות, כשאנחנו מניחים מבלי לבדוק, כשאנחנו מקווים שאיכשהו הדברים יסתדרו. נכון, למזל ולצירופי המקרים המוצלחים יש חשיבות גדולה, אבל הצלחות לאורך זמן מתחילות בהכנת תשתית יסודית המגולמת בתכנית עסקית מקצועית. הדרך הנכונה עוברת דרך חשיבה יסודית והגעה לתשובות נכונות ובדוקות, בכל שלב. זה לא בשמיים, זה בתכנית העסקית שלך.

 

קראו עוד על:

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *