חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

איזו תכנית עסקית מתאימה לך?

המוצרמשך זמן ביצוע העבודה
תוכנית עסקית + הערכת שווי + מצגת מעוצבת

(An investor pack)
60 ימי עסקים
תוכנית עסקית לצרכי גיוס הון45-60 ימי עסקים
תוכנית עסקית תפעולית45-60 ימי עסקים
תוכנית עסקית פנימית לצרכי התייעלות / הבראה45-60 ימי עסקים
תוכנית כלכלית/פיננסית21-30 ימי עסקים
תאור עסקי4-21 ימי עסקים
סקר צרכנים7-14 ימי עסקים
הגשה לקרנות מימון7-14 ימי עסקים
תוכנית GONOGO7-14 ימי עסקים
מצגת P.P7-14 ימי עסקים
חוות דעת על תוכנית עסקית7-14 ימי עסקים
הערכת שווי חברה21-45 ימי עסקים
הערכת שווי פעילות21-45 ימי עסקים
הערכת שווי מוניטין21-45 ימי עסקים
הערכת שווי במסגרת ייחוס עודף עלות הרכישה PPA

(Purchase Price Allocation)
21-45 ימי עסקים
סדנת GO לעסקים

מה אנחנו מציעים

Full GONOGO

תוכנית עסקית מלאה

תוכנית עסקית מלאה ומקיפה, הכוללת בין השאר: תוכנית פיננסית מלאה ל – 4 שנים, תמצית מנהלים, ONE PAGE SUMMARY

Premium GONOGO

תוכנית עסקית מורחבת

בתוכנית המורחבת אנחנו נותנים לך "חבילה שלמה" בדרך ליישום תוכנית עסקית משלך. החבילה כולל תמיכה בהיקף רחב גם בהיבטים "על יד" התוכנית העסקית.

Implement GONOGO

תוכנית עסקית יישומית

במסגרת הכנתה של תוכנית עסקית יישומית אנחנו למעשה מתחילים לעבוד יחד עם היזם, מהווים חלק מהצוות המתגבש, מעורבים בכל הנעשה בחברה