פוסטים מאת gonogo

שובו של המודל העסקי. חזרתה של התוכנית העסקית.

תוכניות עסקיות אשר לא יהיו על הקרקע, תוכניות פנטזיונריות, תלושות מהמציאות, יעמידו את פני היזמים בפני משימה בלתי אפשרית – לגייס כסף ולעמוד ביעדים שבתוכנית. "המאבק" אשר הוא חלק מחייו של כותב התוכנית העסקית מול היזם, לגבות את תוצאות התוכנית העסקית ב DATA שניתן להסביר, בניתוחי רגישות למשתנים קריטיים בתוכנית מקבל משמעות גדולה בהרבה.

סוגיית קביעת מחיר המכירה בתוכנית העסקית

אחד הנושאים המורכבים ביותר בתהליך כתיבת התוכנית עסקית הוא נושא התמחור. הרי המחיר משפיע באופן ישיר על הביקוש. בשיעורי מיקרו מלמדים כל סטודנט לכלכלה שנה א' כי כאשר המחיר יורד הביקוש גדל ולהפך, האמנם? ואם כן בכמה בדיוק.

תוכנית עסקית כבסיס להסכם מייסדים

אז יצאתם לדרך עסקית חדשה, כתבתם תוכנית עסקית, אבל כבר במהלך כתיבתה הרגשתם שצריך לסגור כמה "פינות" לא סגורות ביניכם. מחלוקות שונות נתגלו באופן בו אתם רואים את המוצר, את השוק ובעיקר סביב הגדרת התפקיד שלכם.

שנת 2021 – רבעון אחרון בפתח – איך נראית התוכנית העסקית שלך?

אנחנו בפתחו של הרבעון האחרון של השנה המאתגרת ויוצאת הדופן הזו, שנה בה חלק גדול מהתוכניות שעשית, לא התממשו בדיוק כמו שרצית…
אז מה עכשיו? מה כן ניתן לעשות על מנת לחזור ליעדים שבתוכנית העסקית שלך בכל הכוח ולפצות על התקופה האבודה הזו?

איפה הכסף?

פעם הבאה שרו״ח שלכם אומר לכם שהרווחתם בשנת המס האחרונה חצי מיליון שח, על מחזור של 10 מיליון ש״ח תבקשו להתעמק בתזרים המזומנים שלכם ולטפל בפער בין הרווח מפעילות שוטפת לבין תזרים המוזמנים הנקי.

תוכנית עסקית כבסיס להערכת שווי חברה

על שני הצדדים לבחון היטב את הנחות התוכנית העסקית שתהווה כאמור בסיס להערכת השווי ולדון עניינית בהתכנות העסקית של תחזית זו. שני הצדדים, במיוחד זה של הקונה, יבצעו ניתוחי רגישות למשתנים קריטיים בתוכנית ויציגו בסופו של דבר תסריט ריאלי, תסריט אופטימי ותסריט פאסימי.

הדרך השלישית למימון המיזם הטכנולגי שלכם

רבים אינם מודעים לקיומה של אופציית המענקים הממשלתיים שסייעה לחברות רבות לצלוח את שלבי הפיתוח הראשוניים. אנו ממליצים לקחת בחשבון את המענקים הללו כאשר מתחילים בתהליך של גיוס כספים למימון הרעיונות שאולי יום אחד ישנו את עולמנו.

תוכנית עסקית עבור מסלול משרד הכלכלה

תוכנית עסקית הנכתבת למטרת קבלת מענק שונה בתוכנה ובמבנה שלה מתוכנית עסקית למטרת גיוס הון ממשקיעים פרטיים, תמורת מניות. וכפי שכבר כתבנו בעבר, תוכנית עסקית טובה נכתבת בכפוף למטרות אשר לשמן היא נכתבה.

תוכנית עסקית למיזם eCommerce בימי קורונה

מה לא נאמר על שנת 2020 ואתגריה…השנה שהביאה עמה את נגיף הקורונה לכל העולם, שיבשה את אורחות החיים, המסחר והכלכלה של כולנו, ולצד זאת יצרה מציאויות חדשות שיש להתאים אליהן, ואף הזדמנויות יזמיות ועסקיות.

עסק עם מחלות רקע – בדקו עד כמה אתם בסיכון ואיך תוכנית עסקית תסייע לכם

תהליך כתיבת תוכנית עסקית לעסק כמוהו כתהליך בדיקה רפואית כללית שכולנו עוברים מעת לעת, בסופה נשלח המטופל לרופאים מומחים בהתאם לממצאים השונים; רופא מתמחה במימון ובאשראי, רופא מתמחה בשיווק ב–online וב-offline, בתפעול, בכוח אדם ועוד.