חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

דוגמאות לתוכנית עסקית

באופן כללי ניתן לומר כי תוכנית עסקית טובה תהיה כזאת המתאימה עצמה לנסיבות כתיבתה ולקהל היעד שלה; תוכניות עסקיות בתחומים שונים נכתבות קצת אחרת, כל אחת באופי המתאים לתחום שלה.

להלן מס' דוגמאות לתוכניות עסקיות בתחומים שונים:
דוגמא לתוכנית עסקית בתחום הטכנולוגיה – אנגלית
דוגמא לתוכנית עסקית בתחום האינטרנט – עברית
דוגמא לתוכנית עסקית בתחום השירותים – עברית
דוגמא לתוכנית עסקית בתחום הצריכה – עברית
דוגמא לתוכנית עסקית פנימית – עברית
דוגמא לתוכנית עסקית בתחום הנדל"ן – עברית